Κυκλοφορία

Αριστερά στην οθόνη, στη λίστα με τίτλο "Κυκλοφοριακή κατάσταση" παρουσιάζονται οι χρόνοι διαδρομών και η κυκλοφοριακή κατάσταση των διαδρομών.

Επιλέξτε "Προβολή στο χάρτη" για να προβάλλετε λεπτομέρειες στο χάρτη δεξιά.

Κυκλοφοριακή κατάσταση (2)

Κατάσταση: Ομαλή
Διαδρομή: Νέα είσοδος - Δημοτικό Πάρκινγκ
Χρόνος διαδρομής: 3 λεπτά και 20 δεπτερόλεπτα
Κατάσταση: Ομαλή
Διαδρομή: Νέα είσοδος - Πάρκο Λιμενικού
Χρόνος διαδρομής: 3 λεπτά και 0 δεπτερόλεπτα

p_el_tl.pngp_el_tc.pngp_el_tr.png
p_el_b.png